Nawigacja/Navigation

Reklama/Advertisement

Logowanie

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Reklama/Advertisement

Reklama/Advertisement

Najnowsze/Latest 2

[strona/page]

Pobierasz tabor? Prawdopodobnie będziesz potrzebował pliki z działu WSZYSTKO RAZEM
Downloading rolling stock? You'll probably need files from the ALL TOGETHER section» SAM Budynek Wierzbno/SAM Building Wierzbno
SAM Budynek Wierzbno/SAM Building Wierzbno
Budynek z Wierzbna. A real building from Wierzbno in Poland.


» SAM Pawilon Handlowy/SAM Commercial Pavilion
SAM Pawilon Handlowy/SAM Commercial Pavilion
Typowy pawilon handlowy z lat 70tych widziany do dziś w Polsce. [aktualizacja: 17.05.2020] Poprawione błędy w wyglądzie i błąd siatki A typical 1970s commercial building you can find also today in Poland. [Update: 17.05.2020] Corrected looks and mesh error.


» Beczki
Beczki
Beczki scenery


» Wskaźniki i dźwignie rozjazdów TANE+/Junction signs and levers for TANE+
Wskaźniki i dźwignie rozjazdów TANE+/Junction signs and levers for TANE+
Wskaźniki i dźwignie rozjazdów zaprojektowane do pracy z moimi torami procedural. [aktualizacja 2020.04.14] sporo poprawek w wyglądzie Junction signs and levers designed for my procedural tracks. [update 2020.04.14] many visual corrections


» DBSRP Eacs 012-6 CFR/E St.Gliwice Sosnica
DBSRP Eacs 012-6 CFR/E St.Gliwice Sosnica
Wagon Eacs DBSRP. Typ CFR/E. Wagon oprócz towarów posiada zdejmowaną plandekę. Autor modelu: MKBzyk02 Repaint: samplaire. Paczka zawiera wszystkie elementy niezbędne do poprawnego działania wagonu. [aktualizacja 2020.04.14] Teraz w paczce JEST wagon i zależności! An Eaos carriage from DBSRP, type CFR/E. Author: MKBzyk02 Repaint: samplaire The package contains all the required elements. Besides the loads the carriage has a removable tarpaulin. e. [update 2020.04.14] Now THERE IS the wagon and its dependencies in the package!


» SK-ZOS Eaos 5300 107-3 R462W
SK-ZOS Eaos 5300 107-3 R462W
Wagon R462 w malowaniach słowackiego ZOS Zvolen. Paczka zawiera wszystkie składniki, niezbędne do poprawnego działania modelu w grze. R462W freight wagon in slovakian ZOS Zvolen's paitings. The pack contains all the ingredients necessary for the proper functioning model in the game.


» Pomost inspekcyjny
Pomost inspekcyjny
Pomost inspekcyjny. Inspection platform. Autor 3D: camry2 Tekstury: camry2


» PKPC ET22-1179 Północy Zakład Spółki
PKPC ET22-1179 Północy Zakład Spółki
Ciężka lokomotywa towarowa ET22-1179 w malowaniu PKP Cargo. Paczka zawiera wszystkie składniki, niezbędne do poprawnego działania modelu w grze. Heavy cargo train ET22-1179 in PKP Cargo's painting. The pack contains all the ingredients necessary for the proper functioning model in the game. Autor 3D i poprawek: Bzyk Tekstury: Julin


» Wyposażenie lokomotywowni 1
Wyposażenie lokomotywowni 1
Pierwsza paczka z wyposażeniem lokomotywowni. The first package with equipment for the depot hall. Autor 3D: camry2 Tekstury: camry2


» PNT - Towary/PCS - Products
PNT - Towary/PCS - Products
Aktualizacja/Update 10.05.2018 - zaktualizowane kontenery 20 i 40 stopowe Polska Norma Towarowa (w skrócie PNT) to zbiór dodatków pozwalający odwzorować transport towarów na PKP. Całość jest stylizowana na lata 70te XX wieku. Dodatkowo dzięki powstaniu rozszerzonej normy dla towarów współczesnych (w skrócie PNTW) możliwe stało się odwzorowanie współczesnego ruchu towarowego. System składa się z towarów oraz ładowni przemysłowych. Wiele polskich modeli wagonów towarowych zostało przystosowanych do współpracy z PNT. W zamyśle autorów system PNT pozwala stworzyć w grze zamknięte obiegi towarów transportowanych koleją. Dzięki odpowiednio dobranym ładowniom można na mapie symulować przepływ towarów pomiędzy zakładami przemysłowymi oraz punktami handlowymi na stacjach. Polska Norma Towarowa Współczesna (w skrócie PNTW) powstała jako rozszerzenie oryginalnego systemu PNT. Zawiera tylko te towary które są spotykane na kolei współcześnie, a nie istniały w okresie PRL. Wraz z niektórymi towarami z puli podstawowej PNT rozszerzenie PNTW pozwala odwzorować współczesne obiegi towarów.


» PKP Cargo, Eans 100-3 424W
PKP Cargo, Eans 100-3 424W
Węglarka typu 424W przeznaczona do przewozu masowych ładunków sypkich, odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Paczka zawiera prawie wszystkie potrzebne składniki, aby model poprawnie działał w grze, należy pobrać i zainstalować plik 'PNT - Towary/PCS - Products' z działu 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER'. An open-top boxcar, type 424W for transport of bulk freight. The package contains almost all required elements, so that the model works properly in the game, you need to download and install the file 'PNT - Towar/PCS - Products' from the 'WSZTSTKO RAZEM / ALL TOGETHER' section of download.


» DBSRP, TEM2-092
DBSRP, TEM2-092
Lokomotywa spalinowa serii TEM2 o numerze 092 firmy DB Schenker Rail Polska. W paczce jest wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Shunting diesel locomotive, TEM2 type with the number 092 from DB Schenker Rail Polska. The package contains all required elements for the model to function properly.


» ZGHB, Zaces 425-6 434Ra
ZGHB, Zaces 425-6 434Ra
Cysterna typu 434R przeznaczona do przewozu kwasu siarkowego. Paczka zawiera prawie wszystkie składniki, aby jednak model poprawnie działał w grze, trzeba pobrać i zainstalować plik 'PNT - Towary/PCS - Products' z działu 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER'. The type 434R tanker is designed to carry sulfuric acid. The package contains almost all required elements, so that the model works properly in the game, you need to download and install the file 'PNT - Towar/PCS - Products' from the 'WSZTSTKO RAZEM / ALL TOGETHER' section of download.


» Zrębki drewniane
Zrębki drewniane
Zrębki drewniane w sześciu różnych wersjach. Dotatek typu scenery. Stacks of woodchips in six different versions, scenery type. Autor 3D: Qdaty Tekstury: Podlesky


» Wózki torowe
Wózki torowe
Zestaw trzech wózków torowych w różnych wykonaniach. Dodatek typu trackside. A set of three track trolley in various designs. Trackside type. Autor 3D: camry2 Tekstury: Podlesky


» CTLMB TEM2-087
CTLMB TEM2-087
Lokomotywa spalinowa serii TEM2 o numerze 087 firmy CTL Maczki-Bór. W paczce jest wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Shunting diesel locomotive, TEM2 type with the number 087 from CTL Maczki-Bór. The package contains all required elements for the model to function properly.


» Wózek torowy 1
Wózek torowy 1
Wózek torowy, jakich wiele w lokomotywowniach czy wagonowniach. Dotatek typu scenery. Track trolley, many in the railway workshop, scenery type. Autor 3D: camry2 Tekstury: camry2


» Sterty buraków cukrowych
Sterty buraków cukrowych
Sterty buraków cukrowych w sześciu różnych wersjach. Dotatek typu scenery. Stacks of sugar beet in six different versions, scenery type. Autor 3D: Qdaty Tekstury: Podlesky


» PKP Cargo, Eanos 579-9 415W
PKP Cargo, Eanos 579-9 415W
Wagon węglarka typu 415W do przewozu masowych ładunków sypkich. Aby model poprawnie działał w grze należy zapoznać się z treścią pliku 'Czytaj to.txt', a także pobrać i zainstalować plik 'PNT - Towary/PCS - Products' z działu 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER'. An open-top boxcar, type 415W for transport of bulk freight. For the wagon to work correctly, read the 'Czytaj to.txt' file and download and install the 'PNT - Towary/PCS - Products' file from the 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER' section.


» PKP Ua(RRph) 401S 025-3
PKP Ua(RRph) 401S 025-3
Wagon do przewozu karbidu typu 401S seria Uh(RRph). Wersja bez budki hamulcowej. Model historyczny w malowaniu z IV epoki. W paczce znajduje się prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku: - PNT - Towary/PCS - Products. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie. A Polish wagon for transporting of carbide. The type is 401S, series Uh(RRph). This is a historical model from the IV Era. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please, download from the ALL TOGETHER section of download: - PNT - Towary/PCS - Products. Without them the wagon will not work.


» PKP Sis 426S 144-8 st.Janikowo
PKP Sis 426S 144-8 st.Janikowo
Wagon PKP Cargo typu 426S serii Sis. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. W paczce znajduje sie prawie wszystko potrzebne do prawidłowego działania wagonu. Dodatkowo proszę ściągnąć z działu Towar: - PNT - Palety z towarem - SAM Palety Bloczki Komorkowe TOWAR Ogromne podziękowania dla Qcyk85 za wykonanie wspaniałej animacji otwierania kołpaków i skryptu do obsługi wagonu. A Polish State Railways (PKP Cargo) 426S type series Sis carriage featuring animated doors. The package contains almost all requierd elements. Please download also the following assets from the Product section of download: - PCS - Pallets with goods - SAM Pallets Concrete Bricks PRODUCT A big thank you to Qcyk85 for creating the animated doors as wellas a special script for the carriage.


» SAM Droga leśna/SAM Forest Road
SAM Droga leśna/SAM Forest Road
2 drogi leśne 2 forest roads


» PKP Uas(RRya) 408S 853-1
PKP Uas(RRya) 408S 853-1
Wagon do przewozu cementu typu 408S, seria Uas(RRya). Model historyczny z IV epoki. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku: - PNT - Towary/PCS - Products. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie. [AKTUALIZACJA 2017.06.23] - dodane brakujące przewody A Polish 408S type wagon designed for transportation of cement, series Uas(RRya). This is a historical model from the IV Era. The package contains almost all required elements. Please, download from the ALL TOGETHER section of download: - PNT - Towary/PCS - Products. Without them the wagon will not work. [UPDATE 2017.06.23] - missing wires added


» SAM Zestaw latarni/SAM Lamp set
SAM Zestaw latarni/SAM Lamp set
Zestaw latarni jarzeniowych popularnych w Polsce w latach 1960-80. W zestawie: - latarnie na słupie betonowym - jednoramienne, dwuramienne, trzyramienne - latarnie na słupie betonowym ażurowym - jednoramienne + przewody jako dodatek spline - latarnie bez słupa, do przymocowania na ścianie lub słupie (2 wersje, z uchwytem do ściany i bez uchwytu). Wszystkie latarnie z widokiem nocnym w 2 wersjach: - świecące lampy + snop światła na ziemi - świecące lampy bez snopa (przydatne na pochyłym terenie lub gdy trzeba wyregulować wysokość snopa światła) - same snopy do ustawiania przy latarniach na odpowiedniej wysokości. W widoku dziennym widoczne wyłącznie trakery-krzyże ułatwiające identyfikację umieszczenie przy latarni. Snop światła dla latarni na ścianę jest odpowiednio wyprofilowany tak, że widać światło na budynku. [AKTUALIZACJA: 28.03.2017] - teraz tekstury wyświetlaja się poprawnie w niektórych wersjach Trainz - nowe dodatkowe lampy A set of Polish glow-tube lamps popular in 1960s-80s: - lamps on a concrete pole - one arm, double arm, tripple arm - lamps on an openwork concrete pole - one arm (+ a spline wire set) - lamps to be mounted on wall or pole (2 versions available - one with wall helpers, one without) All lamps feature a night view in 2 versions: - lamps on + a light spot - lamps on without a light spot - spots only for flexible spot hight manipulation. The wall mounted spot is designed to work on walls! [UPADTE: 28.03.2017] - now the textures show properly in some Trainz versions - new additional lamps


» PKP Habills 426Sb 008-6
PKP Habills 426Sb 008-6
Wagon PKP Cargo typu 426Sb serii Habills. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie. Ogromne podziękowania dla Qcyk85 za wykonanie wspaniałej animacji otwierania kołpaków i skryptu do obsługi wagonu. [Aktualizacja 23.03.2017] - model ładniejszy i dużo wydajniejszy w grze A Polish State Railways (PKP Cargo) 426Sb type series Habills carriage featuring animated doors. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. Without them the wagon will not work. A big thank you to Qcyk85 for creating the animated doors as well as a special script for the carriage. [Update 23.03.2017] - better looks and performance


» SAM Slupek hektometrowy STARY/SAM Hectometer Post OLD
SAM Slupek hektometrowy STARY/SAM Hectometer Post OLD
Słupek hektometrowy z ledwo widocznym napisem. Trackside. A hectometer post with a barely seen numbers. Trackside. Original concept & script by ChWerwick. Thank you!


» PKP Eams 401Zl 464-5 St.Medyka
PKP Eams 401Zl 464-5 St.Medyka
Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. [AKTUALIZACJA 22.03.2017] - lepszy wygląd i wieksza wydajność w grze The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. [UPDATE 22.03.2017] - better looks and performance


» PKP Eams 401Zl 434-8 St.Medyka
PKP Eams 401Zl 434-8 St.Medyka
Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. [AKTUALIZACJA 22.03.2017] - lepszy wygląd i wieksza wydajność w grze The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. [UPDATE 22.03.2017] - better looks and performance


» PKP Eams 401Zl 265-7 St.Medyka
PKP Eams 401Zl 265-7 St.Medyka
Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. [AKTUALIZACJA 22.03.2017] - lepszy wygląd i wieksza wydajność w grze The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. [UPDATE 22.03.2017] - better looks and performance


» SAM Telefon strefowy/SAM DB Route Phone box
SAM Telefon strefowy/SAM DB Route Phone box
Telefon strefowy z Kronenburga w Niemczech A route phone from Kronenburg in Germany


[strona/page]