Nawigacja/Navigation

Reklama/Advertisement

Logowanie

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Reklama/Advertisement

Reklama/Advertisement

Dzień dobry, hello :-)

POLSKI:


Prawie wszystkie modele działają bezbłędnie w najnowszych wersjach gry Trainz, także T:ANE.

Wszystkie moje dodatki są darmowe. Można je modyfikować na własne potrzeby, a ewentualne ich wydanie możliwe jest po konsultacji ze mną. Repainty są mile widziane, proszę tylko zaznaczyć, że jestem autorem siatki. Dodatków można używać na bezpłatnych mapach i zamieszczać w paczkach z mapą do ściągnięcia. Co do dodatków, które są koprodukcjami lub repaintami, proszę pytać również oryginalnego autora. Potrzebne adresy e-mail są w plikach config. Ze mną można się skontaktować wypełniając formularz KONTAKT.

Ściągnięcie któregokolwiek z dodatków jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.


ENGLISH:

Almost all the assets you can find here work error-free in the newest Trainz releases, also in T:ANE.

All my assets are freeware. You can alter them for your own use and if you are planning on releasing such asset, please consult it with me. You can repaint my assets as long as you mention me as the original mesh author. You can use them in your own non commercial maps and include in download packs with maps. Assets marked as repaints or coproduction, for permission to distribute or manipulate, please ask the original author too. All the required e-mail addresses are parts of assets' config files. With me can be contacted by completing the CONTACT form.

Downloading any of the assets means you agree to the above conditions.


Najnowsze/Latest


Pobierasz tabor? Prawdopodobnie będziesz potrzebował pliki z działu WSZYSTKO RAZEM
Downloading rolling stock? You'll probably need files from the ALL TOGETHER section» CTLMB TEM2-087
CTLMB TEM2-087
Lokomotywa spalinowa serii TEM2 o numerze 087 firmy CTL Maczki-Bór. W paczce jest wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Shunting diesel locomotive, TEM2 type with the number 087 from CTL Maczki-Bór. The package contains all required elements for the model to function properly.


» Wózek torowy 1
Wózek torowy 1
Wózek torowy, jakich wiele w lokomotywowniach czy wagonowniach. Dotatek typu scenery. Track trolley, many in the railway workshop, scenery type. Autor 3D: camry2 Tekstury: camry2


» Sterty buraków cukrowych
Sterty buraków cukrowych
Sterty buraków cukrowych w sześciu różnych wersjach. Dotatek typu scenery. Stacks of sugar beet in six different versions, scenery type. Autor 3D: Qdaty Tekstury: Podlesky


» PKP Cargo, Eanos 579-9 415W
PKP Cargo, Eanos 579-9 415W
Wagon węglarka typu 415W do przewozu masowych ładunków sypkich. Aby model poprawnie działał w grze należy zapoznać się z treścią pliku 'Czytaj to.txt', a także pobrać i zainstalować plik 'PNT - Towary/PCS - Products' z działu 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER'. An open-top boxcar, type 415W for transport of bulk freight. For the wagon to work correctly, read the 'Czytaj to.txt' file and download and install the 'PNT - Towary/PCS - Products' file from the 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER' section.


» PKP Ua(RRph) 401S 025-3
PKP Ua(RRph) 401S 025-3
Wagon do przewozu karbidu typu 401S seria Uh(RRph). Wersja bez budki hamulcowej. Model historyczny w malowaniu z IV epoki. W paczce znajduje się prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku: - PNT - Towary/PCS - Products. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie. A Polish wagon for transporting of carbide. The type is 401S, series Uh(RRph). This is a historical model from the IV Era. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please, download from the ALL TOGETHER section of download: - PNT - Towary/PCS - Products. Without them the wagon will not work.


» PKP Sis 426S 144-8 st.Janikowo
PKP Sis 426S 144-8 st.Janikowo
Wagon PKP Cargo typu 426S serii Sis. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. W paczce znajduje sie prawie wszystko potrzebne do prawidłowego działania wagonu. Dodatkowo proszę ściągnąć z działu Towar: - PNT - Palety z towarem - SAM Palety Bloczki Komorkowe TOWAR Ogromne podziękowania dla Qcyk85 za wykonanie wspaniałej animacji otwierania kołpaków i skryptu do obsługi wagonu. A Polish State Railways (PKP Cargo) 426S type series Sis carriage featuring animated doors. The package contains almost all requierd elements. Please download also the following assets from the Product section of download: - PCS - Pallets with goods - SAM Pallets Concrete Bricks PRODUCT A big thank you to Qcyk85 for creating the animated doors as wellas a special script for the carriage.


» SAM Droga leśna/SAM Forest Road
SAM Droga leśna/SAM Forest Road
2 drogi leśne 2 forest roads


» PKP Uas(RRya) 408S 853-1
PKP Uas(RRya) 408S 853-1
Wagon do przewozu cementu typu 408S, seria Uas(RRya). Model historyczny z IV epoki. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku: - PNT - Towary/PCS - Products. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie. [AKTUALIZACJA 2017.06.23] - dodane brakujące przewody A Polish 408S type wagon designed for transportation of cement, series Uas(RRya). This is a historical model from the IV Era. The package contains almost all required elements. Please, download from the ALL TOGETHER section of download: - PNT - Towary/PCS - Products. Without them the wagon will not work. [UPDATE 2017.06.23] - missing wires added


» SAM Zestaw latarni/SAM Lamp set
SAM Zestaw latarni/SAM Lamp set
Zestaw latarni jarzeniowych popularnych w Polsce w latach 1960-80. W zestawie: - latarnie na słupie betonowym - jednoramienne, dwuramienne, trzyramienne - latarnie na słupie betonowym ażurowym - jednoramienne + przewody jako dodatek spline - latarnie bez słupa, do przymocowania na ścianie lub słupie (2 wersje, z uchwytem do ściany i bez uchwytu). Wszystkie latarnie z widokiem nocnym w 2 wersjach: - świecące lampy + snop światła na ziemi - świecące lampy bez snopa (przydatne na pochyłym terenie lub gdy trzeba wyregulować wysokość snopa światła) - same snopy do ustawiania przy latarniach na odpowiedniej wysokości. W widoku dziennym widoczne wyłącznie trakery-krzyże ułatwiające identyfikację umieszczenie przy latarni. Snop światła dla latarni na ścianę jest odpowiednio wyprofilowany tak, że widać światło na budynku. [AKTUALIZACJA: 28.03.2017] - teraz tekstury wyświetlaja się poprawnie w niektórych wersjach Trainz - nowe dodatkowe lampy A set of Polish glow-tube lamps popular in 1960s-80s: - lamps on a concrete pole - one arm, double arm, tripple arm - lamps on an openwork concrete pole - one arm (+ a spline wire set) - lamps to be mounted on wall or pole (2 versions available - one with wall helpers, one without) All lamps feature a night view in 2 versions: - lamps on + a light spot - lamps on without a light spot - spots only for flexible spot hight manipulation. The wall mounted spot is designed to work on walls! [UPADTE: 28.03.2017] - now the textures show properly in some Trainz versions - new additional lamps


» PKP Habills 426Sb 008-6
PKP Habills 426Sb 008-6
Wagon PKP Cargo typu 426Sb serii Habills. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie. Ogromne podziękowania dla Qcyk85 za wykonanie wspaniałej animacji otwierania kołpaków i skryptu do obsługi wagonu. [Aktualizacja 23.03.2017] - model ładniejszy i dużo wydajniejszy w grze A Polish State Railways (PKP Cargo) 426Sb type series Habills carriage featuring animated doors. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. Without them the wagon will not work. A big thank you to Qcyk85 for creating the animated doors as well as a special script for the carriage. [Update 23.03.2017] - better looks and performance


» SAM Slupek hektometrowy STARY/SAM Hectometer Post OLD
SAM Slupek hektometrowy STARY/SAM Hectometer Post OLD
Słupek hektometrowy z ledwo widocznym napisem. Trackside. A hectometer post with a barely seen numbers. Trackside. Original concept & script by ChWerwick. Thank you!


» PKP Eams 401Zl 464-5 St.Medyka
PKP Eams 401Zl 464-5 St.Medyka
Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. [AKTUALIZACJA 22.03.2017] - lepszy wygląd i wieksza wydajność w grze The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. [UPDATE 22.03.2017] - better looks and performance


» PKP Eams 401Zl 434-8 St.Medyka
PKP Eams 401Zl 434-8 St.Medyka
Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. [AKTUALIZACJA 22.03.2017] - lepszy wygląd i wieksza wydajność w grze The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. [UPDATE 22.03.2017] - better looks and performance


» PKP Eams 401Zl 265-7 St.Medyka
PKP Eams 401Zl 265-7 St.Medyka
Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. [AKTUALIZACJA 22.03.2017] - lepszy wygląd i wieksza wydajność w grze The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. [UPDATE 22.03.2017] - better looks and performance


» SAM Telefon strefowy/SAM DB Route Phone box
SAM Telefon strefowy/SAM DB Route Phone box
Telefon strefowy z Kronenburga w Niemczech A route phone from Kronenburg in Germany


» DB Gl11 190 508
DB Gl11 190 508
Model przedwojennego niemieckiego wagonu Gl11 w malowaniu Deutsche Bundesbahn z III epoki. Posiada animowane drzwi okraszone dźwiękiem. W paczce znajduje się prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku: - PNT - Towary/PCS - Products. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie. A German built pre WW2 freight wagon of the type Gl11 in theDeutsche Bundesbahn colours (DB). This is a historical model from the III era. The model is featuring animated doors with sound. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please, download from the ALL TOGETHER section of download: - PNT - Towary/PCS - Products. Without them the wagon will not work.


» PKP Eams 401Zl 301-9 St.Medyka
PKP Eams 401Zl 301-9 St.Medyka
Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. [AKTUALIZACJA 23.02.2017] - lepszy wygląd i wieksza wydajność w grze The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. [UPDATE 23.02.2017] - better looks and performance


» PKP Sis 426S 503-5 st.Pulawy-Azoty
PKP Sis 426S 503-5 st.Pulawy-Azoty
Wagon PKP Cargo typu 426S serii Sis. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie. Ogromne podziękowania dla Qcyk85 za wykonanie wspaniałej animacji otwierania kołpaków i skryptu do obsługi wagonu. A Polish State Railways (PKP Cargo) 426S type series Sis carriage featuring animated doors. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. Without them the wagon will not work. A big thank you to Qcyk85 for creating the animated doors as well as a special script for the carriage.


» PKP Sis 426S 135-6
PKP Sis 426S 135-6
Wagon PKP Cargo typu 426S serii Sis. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie. Ogromne podziękowania dla Qcyk85 za wykonanie wspaniałej animacji otwierania kołpaków i skryptu do obsługi wagonu. [Aktualizacja 23.02.2017] - model ładniejszy i dużo wydajniejszy w grze A Polish State Railways (PKP Cargo) 426S type series Sis carriage featuring animated doors. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. Without them the wagon will not work. A big thank you to Qcyk85 for creating the animated doors as well as a special script for the carriage. [Update 23.02.2017] - better looks and performance


» PKP Hbikklls 217Kb 041-4
PKP Hbikklls 217Kb 041-4
Wagon z przesuwanymi animowanymi drzwiami typu 217Kb serii Hbikklls. Jest to przeróbka/unowocześnienie wagonu serii Gbs. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS z działu WSZYSTKO RAZEM. [Aktualizacja 23.02.2017] - poprawka błędu A 217Kb type carriage featuring animated doors. The series is Hbikklls. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files: - PNT - Towary/PCS - Products - PRODUKTY/PRODUCTS from the ALL TOGETHER section. [Update 23.02.2017] - bug fixes


» PL-PKPC Samms 4861 424-3 622Za
PL-PKPC Samms 4861 424-3 622Za
Sześcioosiowa platforma typu 622Za, wykorzystywana do przewozu blachy w kręgach. Wagon produkowany w latach 1984-1987 przez fabrykę KONSTAL w Chorzowie. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER oraz 'Bogey 7TNa' z działu Inne/Others. A six-axle platform 622Za type, used for the transport of steel coils. Wagon produced in the years 1984-1987 by the wagon factory KONSTAL in Chorzow. The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download and 'Bogey 7TNa' file from the Inne/Others section of download. Autor 3D: camry2 Tekstury: Podlesky


» Bogey 7TNa
Bogey 7TNa
Trójosiowy wózek wagonu towarowego typu 7TNa. Paczka zawiera wszystkie niezbędne składniki do poprawnego działania modelu. A three-axle freight carriage bogey 7TNa type. The package contains all required elements for the model to function properly. Autor 3D: camry2 Tekstury: Podlesky


» PL-PKPC Samms 4861 346-8 622Za
PL-PKPC Samms 4861 346-8 622Za
PL-PKPC Samms 4861 346-8 622Za Sześcioosiowa platforma typu 622Za, wykorzystywana do przewozu blachy w kręgach. Wagon produkowany w latach 1984-1987 przez fabrykę KONSTAL w Chorzowie. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER oraz 'Wózek 7TNa' z działu Inne/Others. AKTUALIZACJA 10.03.2017 - Niewielka korekta tekstur. A six-axle platform 622Za type, used for the transport of steel coils. Wagon produced in the years 1984-1987 by the wagon factory KONSTAL in Chorzow. The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download and 'Wózek 7TNa' file from the Inne/Others section of download. UPDATE 10.03.2017 A small correction in textures. Autor 3D: camry2 Tekstury: Podlesky


» PL-PKPC Samms 4861 129-8 622Za
PL-PKPC Samms 4861 129-8 622Za
Sześcioosiowa platforma typu 622Za, wykorzystywana głównie do przewozu kęsisk, blachy, profili hutniczych, a także ciężkich pojazdów wojskowych. Wagon produkowany w latach 1984-1987 przez fabrykę KONSTAL w Chorzowie. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER oraz 'Wózek 7TNa' z działu Inne/Others. A six-axle platform 622Za type, used for the transport of slabs, sheet metal, steel profiles. Wagon produced in the years 1984-1987 by the wagon factory KONSTAL in Chorzow. The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download and 'Wózek 7TNa' file from the Inne/Others section of download.


» PL-PKPC Fa 6700 204-7 418Vh
PL-PKPC Fa 6700 204-7 418Vh
Wagon samowyładowczy typu 418Vh, do przewozu masowych ładunków sypkich. Produkowany w latach 1977-1992 przez Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego ZASTAL w Zielonej Górze. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER. Hopper wagon 418Vh type for the transport of bulk dry goods. Produced in the years 1977-1992 by Zaodrzanskie Zaklady Przemyslu Metalowego ZASTAL in Zielona Gora. The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download.


» Wózek 7TNa
Wózek 7TNa
Trójosiowy wózek wagonu towarowego typu 7TNa. Paczka zawiera wszystkie niezbędne składniki do poprawnego działania modelu. A three-axle freight carriage bogey 7TNa type. The package contains all required elements for the model to function properly. Autor 3D: camry2 Tekstury: camry2


» PKPC Fals 452V 023-4
PKPC Fals  452V 023-4
Talbot typu 452V do przewozu masowych ładunków sypkich. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie plików: PNT - Towary z działu WSZYSTKO RAZEM oraz plików: Manewrowy talbot v.3 i 1xta bogey - pat3 z działu INNE. A four-axle dump car type 452V series Falns is used for transport of bulk materials. The package contains almost all required elements. Please download also: PCS - Products from the ALL TOGETHER section of download and files: Manewrowy talbot v.3 and 1xta bogey - pat3 from the OTHERS section of download.


» PKPC Fals 9-402 649-5
PKPC Fals 9-402 649-5
Talbot typu 9-402.0 do przewozu masowych ładunków sypkich. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie plików: PNT - Towary z działu WSZYSTKO RAZEM oraz plików: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v3 i SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1 z działu INNE. A four-axle dump car type 9-402.0 series Falns is used for transport of bulk materials. The package contains almost all required elements. Please download also: PCS - Products from the ALL TOGETHER section of download and files: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v3 and SAM Freight carriage bogsound v1 from the OTHERS section of download.


» PKPC Eaos C462W 264-1
PKPC Eaos C462W 264-1
Węglarka typu C462W do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY. An open-top boxcar, type C462W for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.


» PKPC Eaos C462W 628-8
PKPC Eaos C462W 628-8
Węglarka typu C462W do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY. An open-top boxcar, type C462W for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.


[strona/page]